laureaci

I ETAP 01.06.2020 r. – 30.06.2020 r.
I Raport z losowania TSW3 01.06 - 30.06.pdf.pdf

II ETAP 01.07.2020 r. – 31.07.2020 r.
II Raport z losowania TSW3 01.07 - 31.07.pdf.pdf

III ETAP 01.08.2020 r. – 31.08.2020 r.
III Raport z losowania TSW3 01.08 - 31.08.pdf.pdf

IV ETAP 01.09.2020 r. – 30.09.2020 r.
IV Raport z losowania TSW3 01.09 - 30.09.pdf.pdf

V ETAP 01.10.2020 r. – 31.10.2020 r.
V Raport z losowania TSW3 01.10 - 31.10..pdf.pdf

VI ETAP 01.11.2020 r. – 30.11.2020 r.
VI Raport z losowania TSW3 01.11 - 30.11.pdf.pdf

VII ETAP 01.12.2020 r. – 31.12.2020 r.
VII Raport z losowania TSW3 01.12 - 31.12.pdf.pdf

VIII ETAP 01.01.2021 r. – 31.01.2021 r.
VIII Raport z losowania TSW3 01.01 - 31.01.pdf.pdf

IX ETAP 01.02.2021 r. – 28.02.2021 r.
IX Raport z losowania TSW3 01.02 - 28.02.pdf.pdf

X ETAP 01.03.2021 r. – 31.03.2021 r.
X Raport z losowania TSW3 01.03 - 30.03.pdf.pdf

XI ETAP 01.04.2021 r. – 30.04.2021 r.
XI Raport z losowania TSW3 01.04 - 30.04.pdf.pdf

XII ETAP 01.05.2021 r. – 31.05.2021 r.
XII Raport z losowania TSW3 01.05 - 31.05.pdf.pdf

Wysyłamy Twoje zgłoszenie